• Uzávěrka přihlášek je 30. září 2015.
  • Podání přihlášky je ZDARMA.
  • Podmínkou je minimálně Bc. stupeň vzdělání a AJ na úrovni B2 (komunikativní úroveň).
  • Po obdržení přihlášky Vás budeme kontaktovat s pozvánkou k zápisu do studijního oboru.
  • Informace o cenách, lektorech a předmětech najdete v aktualitách.

Máte dotazy k přihlášce či ke studiu?
Zeptejte se absolventa tohoto oboru.
Rád Vám poradí z vlastní zkušenosti!

Ing. Adam Kania, MSc
kania@bibs.cz
+420 777 486 888

Program

Osobní údaje

Kontakt

Trvalé bydliště

Kontaktní adresa

Pokud je kontaktní adresa shodná s trvalým bydlištěm, nevyplňujte

Dosažené vzdělání

Jazyky

Stupeň znalostí označte v rámci stupnice 1-5 (1 znamená výborně)

Prohlášení

Já výše uvedený (dále jen „student“), se tímto přihlašuji ke studiu do výše označeného studijního programu (dále jen „studium“) u společnosti B.I.B.S., a.s., IČ 25534581, se sídlem Brno, Lidická 960/81, PSČ 602 00 (dále jen „škola“). Beru na vědomí, že se studentem školy stanu po splnění těchto podmínek:

1) Podání přihlášky ke studiu,
2) Následném rozhodnutí o přijetí

V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. souhlasím, aby mé výše uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, byly zpracovávány školou, a to pro účely zajištění organizace studia a dále pro sdělování informací souvisejících se studiem, programy a jinými službami poskytovanými školou a to i v případě, že se nestanu studentem školy, jakož i po ukončení studia školy. Souhlas se zpracováváním mých výše uvedených osobních údajů uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání.

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) školou, k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými službami poskytovanými školou a to i v případě, že se nestanu studentem školy, jakož i po ukončení studia školy. Souhlas s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání.

Dále souhlasím se zařazením elektronického kontaktu a případně fotografie do uzavřené části v doméně bibs.cz.

Zavazuji se, že případné změny všech uvedených kontaktních údajů (zejména poštovní adresu a e-mail adresu pro doručování elektronické komunikace) budu bez zbytečného prodlení po celou dobu studia a případně i v období jeho přerušení oznamovat pomocí intranetu, případně jinak, na studijní oddělení B.I.B.S., a.s.