Zajímá Vás, co jako absolvent programu MSc in Business Management zvládnete? Nahlédněte hlouběji do obsahu studia a jeho cílů.

Co zvládnete jako absolvent?

  • zhodnotit taktické a operativní řízení firmy z širší perspektivy na základě dlouhodobých cílů a hospodářských cyklů
  • porozumět klíčovým pojmům z business managementu a aplikovat je v prostředí konkrétní firmy
  • efektivně využívat dostupné zdroje, stanovovat cíle na základě pokročilých analýz a rozvíjet mezilidské vztahy 
  • posoudit manažerská rozhodnutí a jejich důsledky, zejména pak na taktické a operativní úrovni
  • orientovat se v informačním toku z vnitřního i vnějšího prostředí firmy, včetně tzv. "big data" a jejich významu pro operativní úroveň řízení
  • identifikovat a průběžně reagovat na globální výzvy proměnlivého podnikatelského prostředí
  • využít manažerské dovednosti, vůdcovství a týmového ducha v mezilidských vztazích
  • převzít zodpovědnost nejen za sebe, ale i za celý svůj tým
  • využívat kreativitu a veškeré své znalosti na úrovni tzv. "day-to-day" businessu

Studijní moduly - každý rok něco nového

Msc in Business Management se skládá ze 3 hlavních celků, které jsou rozděleny v rámci jednotlivých let studia do tzv. studijních modulů. Za každý modul dostanete 15 britských kreditů, což odpovídá cca 150 studijním hodinám.

 

V prvním ročníku se budete věnovat business managementu ve vztahu k organizační struktuře a kultuře. Kromě předmětů zaměřených na management zde najdete i matematiku, statistiku, finance či lidské zdroje.

 

Obsah studia druhého ročníku byl koncipován s důrazem na získávání znalostí a dovedností, které Vám umožní správně implementovat a řídit proces změn či modifikovat strategie na všech úrovních řízení podniku - tak, abyste byli schopni vždy pružně zareagovat na výzvy a nové trendy na trhu. Nahlédnete více do světa informačních technologií, operačního managementu či elektronického obchodu. Ve druhém ročníku si rovněž zvolíte svou specializaci podle toho, co Vás nejvíce zajímá.

 

Na konci třetího ročníku předložíte závěrečnou práci o 15-20 000 slovech, ve které prokážete znalost doposud získaných vědomostí.

 

Studijní moduly

Celá příručka o studiu ke stažení zde