• Applications until 30th September 2015.
  • Apply for FREE.
  • You need at least bachelor's degree and English at B2 level.
  • After receiving the application we contact you with an invitation to enrollment in studies.
  • Price list and discounts HERE.

Haven’t you found all the necessary information?
We are here to help you!

Ing. Adam Kania, MSc
kania@bibs.cz
+420 777 486 888

Program

Personal data

Contact

Resident

Contact address

If the contact address is the same as resident, do not fill

Educational background

Language

Rate knowledge on scale 1-5 (1 is excellent)

Declaration

Já výše uvedený (dále jen „student“), se tímto přihlašuji ke studiu do výše označeného studijního programu (dále jen „studium“) u společnosti B.I.B.S., a.s., IČ 25534581, se sídlem Brno, Lidická 960/81, PSČ 602 00 (dále jen „škola“). Beru na vědomí, že se studentem školy stanu po splnění těchto podmínek:

1) Podání přihlášky ke studiu,
2) Následném rozhodnutí o přijetí

V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. souhlasím, aby mé výše uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, byly zpracovávány školou, a to pro účely zajištění organizace studia a dále pro sdělování informací souvisejících se studiem, programy a jinými službami poskytovanými školou a to i v případě, že se nestanu studentem školy, jakož i po ukončení studia školy. Souhlas se zpracováváním mých výše uvedených osobních údajů uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání.

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. souhlasím s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) školou, k zasílání obchodních sdělení a informací souvisejících se studiem, programy a jinými službami poskytovanými školou a to i v případě, že se nestanu studentem školy, jakož i po ukončení studia školy. Souhlas s využitím mého výše uvedeného elektronického kontaktu (e-mail) uděluji ode dne potvrzení tohoto prohlášení až do jeho odvolání.

Dále souhlasím se zařazením elektronického kontaktu a případně fotografie do uzavřené části v doméně bibs.cz.

Zavazuji se, že případné změny všech uvedených kontaktních údajů (zejména poštovní adresu a e-mail adresu pro doručování elektronické komunikace) budu bez zbytečného prodlení po celou dobu studia a případně i v období jeho přerušení oznamovat pomocí intranetu, případně jinak, na studijní oddělení B.I.B.S., a.s.