V čem spočívá jeho kouzlo? Tzv. „Model of Guided Learning“ staví na interaktivitě, učení se z vlastní práce a didaktické podpoře lektorů - podnikatelů.

Studium pro život!

Britský model studia byl zvolen zejména pro svou praktičnost. Na začátku studenti obdrží set doporučených materiálů pro samostudium, které je připraví na následné workshopy, diskuze a skupinové aktivity. Poté si společně s lektory stanoví cíle ve formě sepsání dílčích seminárních prací (tzv. assignments), které podpoří jejich schopnost aplikovat získané znalosti na praktickém úkolu v dané oblasti business managementu. V závěrečné hodině si pak studenti své práce vzájemně odprezentují a diskutují nad zvoleným řešením.

 

Tento „Model of Guided Learning“ staví na interaktivitě, učení se z vlastní práce a didaktické podpoře lektorů - podnikatelůPři studiu se tak setkáte například se spoluzakladatelem oddělení Sourcingu pro střední Evropu v GE Aviation, držitelem mezinárodních certifikátů projektového řízení PRINCE, procesního řízení ITIL a řízení kvality LEAN SIX SIGMA nebo Sales Managerem pro mezinárodní petrochemickou společnost ExxonMobil.

 

Vyučované studijní moduly pokrývají všechny důležité oblasti nejen taktického, ale i strategického managementu - získáte tak komplexní sadu praktických dovedností a znalostí, které můžete uplatnit při výkonu středních a vyšších manažerských pozic ve strategickém řízení, projektovém managementu, marketingu, řízení podnikových financí, výroby, nákupu či lidských zdrojů.

 

Hodnotí se práce za celé období, a to ve formě dlouhodobých projektů (ať už individuálních či skupinových). Témata vycházejí vždy ze zájmu studentů a reálných situací z praxe, a přitom splňují nároky výukových standardů. Lektoři do hodnocení započítávají jak analytickou práci s přednášenou látkou, tak návrhové řešení reálných situací.

Jaké výhody assignments přináší?

  • Zainteresovanost studenta díky svobodné volbě tématu
  • Výuku založenou na řešení reálných úkolů
  • Princip „učení se od ostatních“ a posilování týmového ducha

A jak „ASSIGNMENTS“ (dílčí písemné práce), se kterými se v rámci studia MSc in Business Management setkáte, definují slovníky?

  • „Work that you must do as part of a course of study or as part of your job.“ (Macmillan Dictionary)
  • „A piece of work given to someone, typically as part of their studies or job.“ (Cambridge Dictionary)

Don´t worry, it is NOT DIFFICULT!

Napsat assignment není nic složitého! Podívejte se, jaký návod připravila australská univerzita pro své studenty! (odkaz zde).

Přidejte se k nám a zažijte výuku,

 která Vás bude bavit! (přihlášku najdete zde)